กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก มีความสำคัญอย่างไร

By | November 1, 2018

กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก มีความสำคัญอย่างไร

กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก มีความสำคัญอย่างไร

            กายภาพบำบัดสำหรับเด็กนั้น จะเน้นไปที่กระบวนการรักษา ฟื้นฟู ในเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปจนถึงความผิดปกติและความบกพร่องทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ความบกพร่องของระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อ หรือกระดูก

นอกจากนี้แล้ว กายภาพบำบัดสำหรับเด็กนั้น ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ไปจนถึงการทำให้ระบบโครงสร้างของร่างกายในทารกและเด็กทั่ว ๆไป ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่

กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก มีให้บริการแบบไหนบ้าง?

– ตรวจประเมินเบื้องต้น ก่อนทำกายภาพบำบัดสำหรับเด็กธรรมดาทั่วไปและเด็กแบบพิเศษ

– การรักษาด้วยเทคนิคกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้

1.การกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

2.Neurodevelopmental Treatment (NDT)

3.การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็ก (Functional Electrical Stimulation)

4.การออกกำลังกายในน้ำ (Pool Exercise)

5.การทำกายภาพบำบัดเพื่อรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด ด้วยการใช้เทคนิค Schroth

6.การรักษาพิเศษด้วยเทคนิควอยตา (Vojta)

เด็กที่ควรได้รับการทำกายภาพบำบัด

1.ทารกที่ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ควรรักษาด้วยกายภาพบำบัด เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกคลอดน้อยมาก เป็นต้น

2.เด็กซีพี หรือเด็กที่มีปัญหาความล่าช้าของพัฒนาการด้านความเคลื่อนไหว ที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ

3.เด็กที่มีปัญหาด้านความเคลื่อนไหวร่างกาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องเกี่ยวกับไขสันหลัง เช่น spina bifida

4.เด็กที่มีปัญหาด้านตวามเคลื่อนไหว หลังจากประสบอุบัติเหตุ หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

5.เด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น muscular dystrophy

6.เด็กที่เคยเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อและกระดูก การเข้ารับกายภาพบำบัด สามารถเยียวยาอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้

7.เด็กที่มีภาวะข้ออักเสบชนิดเรื้อรัง เช่น juvenile rheumatoid arthritis

8.เด็กที่มีความผิดปกติ ระหว่างการประสานกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (developmental coordination disorder)

9.เด็กที่มีปัญหาการหายใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ

10.เด็กธรรมดาทั่วไป ที่เผชิญกับภาวะกระดูกสันหลังคด หรือเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น คอเอียง หลังโก่ง เท้าผิดรูป เป็นต้น

พัฒนาการด้านร่างกายของตัวเด็กนั้น ควรเติบโตควบคู่ไปกับการมีสุขภาพจิตใจที่ดี ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่คือสิ่งสำคัญมาก รวมถึงการให้ความอบอุ่นและกำลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือตัวช่วยผลักดันให้เด็กมีความพร้อมในการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง