ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หลายคนมองข้าม

By | October 12, 2018

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หลายคนมองข้าม

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หลายคนมองข้าม

            มีหลายคนที่ไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจำปีเลย เพราะคิดว่าไม่มีความจำเป็น หากร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปตรวจก็ได้  ทั้งที่ในความเป็นจริงพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างนั้น สามารถส่งผลต่องกายเราได้โดยที่ไม่ทันรู้ตัว

นอกจากนี้แล้ว ยังอาจนำพาไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ดังนั้น การรับรู้และป้องกันตัวตั่งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการไปตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เราสามารถระมัดระวังตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสุขภาพประจำปีไปเพื่ออะไร?

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี คือการตรวจเช็คร่างกาย ตอนที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ มีจุดประสงค์หลักคือการค้นหาว่า ความจริงร่างกายของเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้าง หรือมีความผิดปกติอะไรที่เรามองไม่เห็น ช่วยป้องกันการเกิดโรคใหม่ ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นกับตนเองได้เป็นอย่างดี หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะสามารถปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคได้

ใครบ้าง ที่ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

จริง ๆ แล้ว ทุกเพศทุกวัย ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งช่วงอายุของการตรวจสุขภาพไว้ 3 ช่วงอายุ ดังนี้

1.กลุ่มเด็กและวัยรุ่น คือแรกเกิด-18 ปี

2.กลุ่มวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 18-60 ปี

3.กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ต้องตรวจอะไรบ้าง

กรณีนี้ขอยกตัวอย่างกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งจะมีขั้นตอนการตรวจสุขภาพคือ เริ่มต้นด้วยการสอบถามประวัติ ว่าตัวเรามีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้าง มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเอวไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าควรต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

ส่วนต่อมา ก็จะทำการตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองมีภาวะอ้วน หรือกำลังเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ จากนั้น จะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการได้ยิน ตรวจตรวจตา พร้อมกับให้ตอบแบบประเมินสุขภาพ