คุณสมบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

By | September 25, 2013

เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้าน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องการพลังงานไฟฟ้าอย่างน้อยเท่าไร เพื่อไม่ส่งให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลัง อีกทั้งแต่ละญยี่ห้อ แต่ละประเภทยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเรามารู้จักเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ดีเสียก่อนดังนี้

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตได้ 2 รูปแบบคือ พลังงานธรรมชาติ(น้ำ แสงอาทิตย์ ลม) และพลังงานจากเชื้อเพลิง
  • คำศัพท์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องรู้ ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า(v) กระแสไฟฟ้า(a) กำลังวัตต์(w) และความถี่(Hz)
  • เครื่องใช้ไฟฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือนของไทยคือ 220 โวลล์

คุณสมบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ

  • ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ คือ 220 โวลล์ ได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถดูแลรักษาได้ง่าย
  • ติดตั้งหรือพกพาได้สะดวก(ปัจจุบันนี้ แบตสำรองโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ถือได้ว่าเป็นมีความสำคัญมาก เนื่องจากฟังก์ชั่นการทำงานที่เพิ่มทำให้พลังงานการใช้งานของเครื่องใช้ต่างๆ ก็ต่ำลงไปด้วย)
  • สามารถเชื่อมชาร์ตได้หลายรูปแบบ เช่น กับเครื่องคอมพิวเตอร์