ซื้อรถมือสองการตลาดซื้อรถมือสองแบบออนไลน์

By | March 8, 2013

การตลาดซื้อรถมือสองที่เป็นที่น่าพึงพอใจมากที่สุด คือการตลาดประเภทออนไลน์ ด้วยการวางโครงสร้างแผนการตลาดไว้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ

  • สะดวกต่อการเลือก เพราะบนหน้าเว็บไซต์ซื้อรถมือสองมีช่องให้เลือกได้ตั้งแต่ รุ่น, ประเภท, ยี่ห้อ, สี, ปีที่ผลิต
  • ง่ายต่อการตัดสินใจสำหรับลูกค้า เพราะสามารถนำราคาที่ถูกนำเสนอไว้เปรียบเทียบระหว่างค่ายรถได้ และความสมเหตุสมผลกันระหว่างราคาและความเก่าหรือไม่
  • ไม่ต้องเดินทางไปถึงเต้นท์รถให้เสียเวลา สิ้นเปลืองค่าเดินทาง
  • สามารถลงสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำได้ด้วยการโปรโมทเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักหรือติดอันดับในเว็บเสิร์ช อาจเป็นการทำที่เรียกว่า seo หรือ google adword
  • ไม่ขาดการ้ชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและผู้ขาย
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเต้นท์รับซื้อรถมือสอง
  • สามารถโปรโมทรถมือสองได้ตรงตามเป้าหมาย
  • ผู้ซื้อรตรวจสอบราคาหรืองบประมาณสำหรับซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากผู้ซื้อตัดสินใจซื้อรถมือสองจากเต้นท์รถดังกล่าวแล้ว ต้องมีการตรวจสอบทั่งเรื่องเอกสาร เล่มทะเบียน  สัญญาซื้อขาย ให้ถูกต้อง และอย่าลืมว่าต้องได้เห็นรถจริงเพื่อตรวจเช็คสภาพการใช้งานขิงเครื่องยนต์ให้ดีที่สุด ซึ่งสื่งที่ขาดไม่ได้เลย นั้นคือการทดลองขับเคลื่อนไปบนท้องถนนจริง เพราะการขับรถสามารถทำให้ผู้ใช้รับรู้ได้เกี่ยวกับปัญหาเครื่องยนต์ เช่น เสียง การสั่น หรือศูนย์ถ่วงของรถ เป็นต้น