ตลาดขายรถมือสองคุณภาพ

By | June 5, 2013

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ หรือการขายรถมือสอง สิ่งที่ผู้ใช้บริการเต้นท์รถควรพิจารณาคือ มาตรฐาน และคุณภาพของเต้นท์รถนั้นๆ เพื่อป้องกันการโดนหลอก อันเป็นสาเหตุมาจากมีผู้ประกอบการตลาดรถมือสองในปัจจุบันเปิดให้บริการเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้มีมาตรฐานการรับซื้อขายรถมือสองมีความแตกต่างกัน ทั้งบุคลากร ประสบการณ์ เครื่องมือ  นั้นเป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคทุกท่านควรหันมาให้ความสนใจต่อการเลือกตลาดรถ ดังนี้

  • การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถมือสอง ควรพิจารณาไว้หลากหลายรูปแบบเช่น นิตยสารรถ, ป้ายประกาศ, โฆษณา และการเสิร์ชหาผ่านทางเว็บเสิร์เอ็นจิ้นทั่วไป เพราะหากเต้นท์ขายรถมือสองที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาระบบการค้นหารถให้ง่ายขึ้นโดยการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา โดยจะสามารถค้นหาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยการทำให้ติดอันดับแรกๆ ของเว็บเสริช์ท
  • ความน่าเชื่อถือ อาจสอบถามจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่เคยซื้อขายรถจากเต้นท์รถนั้นๆ หรือระยะเวลาที่เปิดให้บริการมานานมากน้อยเพียงใด เพราะเต้นท์รถมือสองจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
  • กฎ และมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของเต้นท์รถ เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการประเมินราคาเป็นแบบใด ซึ่งผู้ซื้อขายรถควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรืออ่านรายละเอียดคร่าวๆ ก่อนผ่านทางเว็บไซต์

ซึ่งการที่จะได้รถที่มีสภาพการใช้งานที่ดี ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับเต้นท์รถเสมอไป แต่ควรรู้ด้วยว่าประวัติการใช้งานรถที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ทั้งผู้ใช้ สภาพแวดล้อม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น