ทัวร์ยุโรปไปที่วาติกัน…ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก

By | July 11, 2013

หากจะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนครรัฐวาติกัน เราคงพอจะทราบว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น และมีประชากรน้อยที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน มีเพียงประมาณ 800 คนเท่านั้น เป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งในกรุงโรม ประเทศอิตาลี อธิบายง่ายๆคือนครรัฐวาติกันแห่งนี้ถูกโอบล้อมภายในพื้นที่ของกรุงโรมนั่นเอง ความสำคัญของประเทศเล็กๆแห่งนี้คือเป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนาของโลก เพราะมีทั้งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิพิธภัณฑ์วาติกัน หอสมุดวาติกัน สถานที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์อันยาวนานของคริสต์ศาสนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ จนทัวร์ยุโรปจากทั่วโลก ที่ต้องการมาเยือนประเทศอิตาลี มักไม่พลาดที่จะจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่วาติกันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมด้วย

สถานที่ทัวร์ยุโรปในวาติกันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ น่าสนใจ แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวน่าทึ่ง เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราๆอาจไม่เคยทราบและคาดไม่ถึงมาก่อนที่ซุกซ่อนภายใต้ความยิ่งใหญ่ของประเทศเล็กจิ๋วแห่งนี้ ลองดูสิว่าคุณจะทึ่งกับข้อมูลเหล่านี้แค่ไหน

  • มีอัตราการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ในสัดส่วนนักท่องเที่ยว 1.26 คน ต่อประชากร 1 คน แต่ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการเกิดอาชญากรรมากที่สุดในโลกเช่นกัน ในสัดส่วนคดี 1.5 คดี ต่อประชากร 1 คน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากนักท่องเที่ยวจากภายนอกทั้งนั้น (แสดงว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องประสบกับอาชญากรรมที่นี่?)
  • ที่พิพิธภัณฑ์วาติกัน นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานระหว่างการเดินเที่ยวชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้ เพราะมีทางเดินภายในยาวถึง 14.5 กิโลเมตร (ง่ายๆคือเป็นการพักระหว่างทางนั่นเอง)
  • พระสันตะปาปาทรงโปรด ไอศครีมรสเกาลัด ของ Grom
  • พระสันตะปาปาทรงดำริให้สร้าง apps iPhone และทรงใช้ทวิตเตอร์ผ่าน iPad เพื่อเผยแผ่คำสอนผ่านแก่คริสตศาสนิกชนทั่วโลก โดยทางวาติกันประกาศว่าทุกข้อความได้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปาแล้ว แม้บางข้อความจะไม่ได้มาจากท่านโดยตรง แต่ (นี่คือการใช้ social media ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ที่สุด)