รักน้ำรักโลก

รักน้ำ

รักน้ำ

ว่าด้วยเรื่องของน้ำนั้น ประเทศไทยค่อนข้างจะโชคดีที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ทำให้คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีน้ำใช้ไม่มีหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน จะสังเกตุได้ว่าที่ตั้งของเมืองหลวงนั้นจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการป้องกันเมืองจากผู้ที่จะมาโจมตีอีกด้วย นั่นคือประโยชน์ของน้ำ นอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์ในด้านการเกษตร ทำให้ประเทศไทยเรานั้นสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แต่ทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นเช่นนั้น น้ำหลาย ๆ สายนั้นอยู่ในสภาวะวิกฤต ต่ำกว่ามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นอดีต ทุกวันนี้เราไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะขยะจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเศษปฏิกูลต่าง ๆ รวมทั้งของทิ้งจากบ้านเรือน จากโรงงานก็ปล่อยสู่แม่น้ำลำครองโดยไม่ได้ทำการบำบัดให้สะอาดซะก่อน นี่คือความมักง่ายของมนุษย์เราที่สร้างขึ้น เห็นแก่เงินจนทำให้มนุษย์คนอื่นเดือดร้อนตามไปด้วย เพียงหนึ่งคนที่คิดแบบนี้ อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากมายแต่หากทุกคนบนโลกใบนี้คิดแบบเดียวกัน จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ ดังนั้นอยากขอเรียนเชิญทุก ๆ คน ช่วยกันรักษาแหล่งแม่น้ำลำคลองให้สะอาดกลับมาเป็นอย่างเก่าที่เคยเป็นเช่นอดีตกาล