สัญญานอันตราย บ่งบอกให้ไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วน

By | December 3, 2018

สัญญานอันตราย บ่งบอกให้ไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วน

สัญญานอันตราย บ่งบอกให้ไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วน

            การผ่าตัดหมอนรองกระดูก เป็นเรื่องใกลตัวสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ก็เริ่มได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน  นั่นเป็นเพราะว่า การใช้ชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การนั่งทำงาน บวกกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ คนที่เคยเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ ล้วนเป็นคนวัยทำงานและผู้สูงวัยแทบทั้งสิ้น สิ่งนี้จึงบ่งบอกว่า หากไม่เริ่มดูแลตัวเองตั่งแต่ตอนนี้ ในวันข้างหน้า อาจเป็นคุณก็ได้ที่ต้องเข้าไปใช้บริการผ่าตัดจากแพทย์ฝีมือดี

ทำไมวัยทำงานและวัยสูงอายุ ถึงเสี่ยงต่อการผ่าตัดหมอนรองกระดูกมากที่สุด?

เหตุผลที่วัยทำงานและผู้สูงอายุ ต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกมากที่สุด เป็นเพราะว่าในช่วงอายุระหว่าง 20-50 ปี ถือเป็นวัยที่ต้องใช้ร่างกายหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พักผ่อนน้อยในบางครั้งอาจต้องทำงานในสถานที่ และเวลาที่จำกัดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้าม

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้ว ที่ต้องรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกอย่างเร่งด่วน

สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วนนั้น มาจากสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น กระดูกสันหลังได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง หรือหมอนรองกระดูกเริ่มเสื่อมสภาพ จนอาจทำให้ของเหลวภายในหมอนรองกระดูกอาจไหลทะลักออกมา แล้วไปกดทับเส้นประสาทโดยรอบ ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นได้ ซึ่งสัญญาณของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีดังนี้

1.มีอาการปวดเอวเรื้อรัง: ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนมาก มักมาพร้อมกับอาการปวดหลังช่วงล่าง มีอาการปวดแปลบ ๆ เหมือนไฟฟ้าช็อต ปวด ๆ หาย ๆ ซึ่งจะมีอาการต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป

2.มีอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปถึงภายใน: โดยจะมีอาการเจ็บปวดไปถึงต้นขา น่อง ไปจนถึงบริเวณเท้าได้

3.มีอาการไร้เรี่ยวแรง: ซึ่งจะเกิดบริเวณหลัง หรือคอ เอว อก ต้นขา น่องขา ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก

5.เมื่อมีอาการรุนแรง อาจรู้สึกชาไปถึงบริเวณโดยรอบอวัยวะเพศ รอบก้น ทำให้ขับถ่ายและปัสสาวะลำบาก

พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกไวยิ่งขึ้น

1.ยกของน้ำหนักมากซ้ำ ๆ ท่าเดิม ๆ มีความเสี่ยง ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกมากที่สุด

2.ก้ม ๆ เงย ๆ บ่อยเกินไป

3.ผู้ที่ต้องทำงานอยู่ในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนบ่อย ๆ เช่น เขตก่อสร้าง

4.อยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น คนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ