เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

By | October 24, 2013

เมื่อพูดถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งปัจจุบันนี้เห็นได้เกือบทั่วทุกสถานประกอบการ ซึ่งลักษณะ รูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ การผลิตของบริษัทจัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย แน่นอนว่ามาตรฐานการผลิตย่อมแตกต่างกันออกไป วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตก็คงไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณสมบัติความทนทาน และการใช้งานจึงขึ้นอยู่กันกระบวนการผลิต จึงเป็นงานหลักที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคข่าวสารอย่างเราๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ พิจารณาความคุ้มค่า อันประกอบไปด้วย

  • วัสดุที่นำมาผลิต เป็นส่วนประกอบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยเฉพาะส่วนรองนิ้วมือให้หัวอ่านทำงาน ต้องไม่เกิดรอยได้ง่าย
  • ราคาต้องสมเหตุสมผลกับมาตรฐานการผลิต วัสดุ และการรับประกันสินค้า
  • บริษัทหรือผู้ติดตั้งต้องตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้ทำการซ่อม หรือให้คำปรึกษาได้ทันท่วงที
  • คำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ต้องผ่านมีวิธีการวิเคราะห์ ไม่หลงเชื่อเอาง่ายๆ

วิธีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้ได้มาตรฐานการใช้งาน

  • ตำแหน่งของเครื่องต้องไม่มีแสงแดด หรือแสงสว่างจากหลอดไปส่องถึง เพราะนั้นจะเป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงอายุการใช้งานที่สั้นลง เนื่องจากหัวอ่านจะเร็วต่อแสงมาก ดังนั้นการอ่านข้อมูลจึงเกิดการผิดพลาดได้ หากหัวอ่านโดยแสงอยู่ตลอดเวลา จนถึงขึ้นไม่สามารถทำงานได้ และที่สำคัญที่สุดต้องไม่มีละอองฝนสาด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องอาจช๊อต ระบบการทำงานผิดพลาด หรืออาจเกิดอัตรายต่อผู้ใช้งานได้ด้วย
  • ทีมช่างที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ