เทศกาลทัวร์ญี่ปุ่น

By | July 25, 2013

นับได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรแล้วการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทางศิลปะวัฒนธรรม อันเก่าแก่ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เพื่อสืบสานให้คนรุุ่นหลัง และนักเดินทางทัวร์ญี่ปุ่นได้เข้ามาชื่นชมความงดงาม ทางธรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง และเทศกาลสำคัญ โดยจุดเด่นของกิจกรรมทัวร์ญี่ปุ่นคือการท่องเที่ยวไปในช่วงเทศกาล ได้แก่

festival in Japan

  • เทศกาลเซ็ตสึบุน เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากบ้าน
  • เทศกาลฮานามิ หรือเทศกาลดอกซากุระบาน ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
  • เทศกาลกิออน เป็นงานเทศกาลที่มีความยิ่งใหญ่ ติดหนึ่งในสามของงานเทศกาลในญี่ปุ่น จุดประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อขับไล่ปิศาจที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคภัย
  • ชมการแสดงละครคาบูกิ ในเทศกาลยามค่ำคืน สำหรับใครที่เดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี
  • เทศกาลหิมะ ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการสัมผัสหิมะ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงทวีปยุโรป ทั้งกิจกรรมการเล่นสกี แกะสละนำแข็ง ที่โดดเด่นและเป็นนจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวได้แก่ เมืองซับโปโร บนเกาะฮอกไกโด
  • เทศกาลตุ๊กตา เทศกาลสำหรับเด็กผู้หญิง เพื่อเป็นการยกย่องเพศหญิงซึ่งอนาคตจะต้องเป็นผู้ดูแลบุตรให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี