เมื่อคุณแม่มีลูก 1 คน จะทำให้แก่ลงอีก 11 ปี

By | September 25, 2018

เมื่อคุณแม่มีลูก 1 คน จะทำให้แก่ลงอีก 11 ปี

เมื่อคุณแม่มีลูก 1 คน จะทำให้แก่ลงอีก 11 ปี

            คุณแม่หลายส่วนมากรู้ดีอยู่แล้ว ว่าการตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรแต่ละครั้ง ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของแม่เป็นอย่างยิ่ง และรู้หรือไม่ ว่าการมีลูก 1 คน จะส่งผลให้กับร่างกายของแม่ต้องแก่ชราลงไปในระดับเซลล์ถึง 11 ปี

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน ประเทศสหรัฐฯ ได้ทำการศึกจากข้อมูลตัวอย่างเลือดของหญิงอเมริกันอายุ 20-44 ปี ประมาณ 2,000 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและภาวะโภชนาการระดับชาติระหว่างปี 1999-2002 โดยเน้นการศึกษาไปที่การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere) ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซม เปรียบเสมือนปลอกหุ้มป้องกันสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในเซลล์

ผลการทดลองถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Human Reproduction

โดยมีเนื้อหาระบุว่า หญิงที่เคยมีลูกมาก่อน จะทำให้ความยาวของเทโลเมียร์หดสั้นลงกว่าหญิงที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนเฉลี่ย 4.2% ถือเป็นความยาวที่เทียบเท่ากับผู้หญิงที่มีอายุแก่กว่าถึง 11 ปี ผลการทดลงแสดงให้เห็นว่า เซลล์ของผู้หญิงที่มีบุตรจะถูกเร่งให้แก่ตัวลงเร็วกว่าเดิม และยิ่งมีลูกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แก่ตัวลงเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจาก “เทโลเมียร์” ที่หดสั้นลง

คุณแม่จะแก่ชราลงมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่หรือเป็นโรคอ้วน

ผู้นำทีมวิจัยเผยว่า ระดับความยาวของเทโลเมียร์นั้น เชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุขัย การที่หญิงให้กำเนิดบุตรจะส่งผลให้เทโลเมียร์หดสั้นลงประมาณ 4.2% ถือเป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเซลล์ร่างกายของแม่นั้น จะแก่ชราลงในอัตราที่มากยิ่งกว่าการสูบบุหรี่หรือเป็นโรคอ้วน

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้พบว่า มีความขัดแย้งกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ในแคนาดา ที่ได้ทำการตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ ในกลุ่มผู้หญิงที่คลอดบุตรแล้วเด็กรอดชีวิตในประเทศกัวเตมาลา พบว่าหญิงเหล่านี้มีส่วนของเทโลเมียร์ขยายยาวมากกว่าเดิม

ผู้นำทีมวิจัยยังเผยอีกว่า ผลการศึกษาผู้หญิงในชุมชนทั้ง 2 แห่งที่มีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมต่างกัน อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มาไม่เหมือนกัน เนื่องจากเทโลเมียร์ที่หดสั้นลง อาจไม่ได้เกิดจากการคลอดบุตรโดยตรง ซึ่งการที่คุณแม่ชาวอเมริกันเกิดความเครียดมากกว่า เป็นเพราะไม่มีเครือข่ายทางสังคมคอยสนับสนุนและรองรับการเลี้ยงดูบุตรเหมือนกับคุณแม่ชาวกัวเตมาลา เรื่องทั้งหมดนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทโลเมียร์หดสั้นลงก็เป็นไปได้ ดังนั้น ต้องมีการตรวจสอบและค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อไป