Tag Archives: ข้อเข่าเสื่อม

ว่ายน้ำช่วยแก้ไขโรคข้อเข่าเสื่อม

                              ปัจจุบันโรคข้อเข่าเสื่อมยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการได้โดยจุดมุ่งหมายในการรักษา คือ ช่วยบรรเทาอาการปวด ทำให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และเป็นการป้องกันหรือแก้ไขการผิดรูปของข้อ การรักษาจะต่างกันออกไปในผู้ป่วยแต่ละคน โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น อายุ ความรุนแรงของโรค