Tag Archives: ตรวจสุขภาพ

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หลายคนมองข้าม

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หลายคนมองข้าม             มีหลายคนที่ไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจำปีเลย เพราะคิดว่าไม่มีความจำเป็น หากร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปตรวจก็ได้  ทั้งที่ในความเป็นจริงพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างนั้น สามารถส่งผลต่องกายเราได้โดยที่ไม่ทันรู้ตัว นอกจากนี้แล้ว ยังอาจนำพาไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ดังนั้น การร