Tag Archives: น้ำด่าง

น้ำอัลคาไลน์ หยดน้ำพิทักษ์ชีวิต จริงหรือ?

น้ำนั้นสำคัญฉะไหน โลกเราประกอบด้วยพื้นน้ำถึง 70 % ไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตย์ต่างต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิต มนุษย์นั้นก็เช่นกัน โดยร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื้อแค่ 30% อีก 70% เป็นน้ำที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกาย ซึ่งหากน้ำที่อยู่ในร่างกายเราสะอาดบริสุทธิ์ ไร่สารพิษเจือบ่น จะส่งผลกระทบที่ดีมหาศาลแค่ไหน ผู้อ่านลองคิดพิจารณาดูให้ดี