Tag Archives: ผ่าตัดหมอนรองกระดูก

สัญญานอันตราย บ่งบอกให้ไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วน

สัญญานอันตราย บ่งบอกให้ไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกโดยด่วน             การผ่าตัดหมอนรองกระดูก เป็นเรื่องใกลตัวสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ก็เริ่มได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน  นั่นเป็นเพราะว่า การใช้ชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การนั่งทำงาน บวกกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามไป