Tag Archives: รถมือ 2

วิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถมือ 2 ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

เมื่อคุณซื้อรถมือ 2 มาแล้วสิ่งสำคัญต่อเนื่องจากการเลือกซื้อรถ นั้นคือการดูแลรักษาเครื่องยนต์อย่างไรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน ตัวอย่างวิธีการดูแลเครื่องยนต์รถมือ 2 หากมีการใช้งานรถยนต์หนัก ต้องเดินทางระหว่างจังหวัด หรือเดินทางบ่อย เจ้าของรถต้องเปลี่ยนหรือถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะถือได