Tag Archives: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เมื่อพูดถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งปัจจุบันนี้เห็นได้เกือบทั่วทุกสถานประกอบการ ซึ่งลักษณะ รูปแบบจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ การผลิตของบริษัทจัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย แน่นอนว่ามาตรฐานการผลิตย่อมแตกต่างกันออกไป วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตก็คงไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณสมบัติความทนทาน และการใช้งานจึงขึ้นอยู่กันกระบวนการผลิต จึงเป็