Tag Archives: bim100

Bim100 คือสารสกัดจากเปลือกมังคุด

Bim100 อาหารเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ Operation BIM หรือ Bim100 คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสกัดของเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ได้สกัดสาร แซนโทน (Xanthones) ซึ่งมีสรรพคุณที่ให้ประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมาก มีฤทธิ์ต้านการอักเสบของข้อ และยับยั้งการก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ สารที่ได้จะมาจากเปลือกมังคุด ซ