Tag Archives: Thermage

Thermage ไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรม

Thermage กับการผ่าตัดศัลยกรรม การทำศัลยกรรมเป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของร่างกายในทางการแพทย์เรียกว่าศัลยกรรมตกแต่ง โดยส่วนมากมักนิยมเรื่องการผ่าตัดเพื่อความสวยความงามรักษาร่างกายจากการได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า รักษาความพิการ รักษาเนื้องอกหรือเซลล์ที่ผิดปกติ รักษาแผลจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น ซึ่งจุดประสงค์โดยร